Home Tags ჰალსტუხი

Tag: ჰალსტუხი

სააკაშვილი

ისევ ჰალსტუხი ჭამე, მიხეილ?!

საქართველოს ექსპრეზიდენტმა, ოდესის ოლქის ყოფილმა გუბერნატორმა, “ახალი ძალების მოძრაობის” ლიდერმა, ჰალსტუხიჭამია (ამ ტიტულებს თამამად შეგვიძლია დავამატოთ), მიწაზე მფორთხავმა და სახურავებზე მძრომმა მიხელ სააკაშვილმა “შაბათის...