Home Tags ლაშა თორდია

Tag: ლაშა თორდია

ლაშა თორდია ოთარ ფარცხალაძე

თორდია, ფარცხალაძე და დაუსჯელობის სინდრომი

“თორდია-ფარცხალაძის კონფლიქტი” ნაკლებად ინტენსიურ ფაზაში გადავიდა. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების უდიდეს ნაწილს არც ერთი მხარე არ ესიმპათიურება, ამ საქმისთვის ყურადღების მიქცევა მაინც ღირს, რადგან...