Home Tags კადაფი

Tag: კადაფი

ყატარი

რის გამო აგებს პასუხს ყატარი?

მაისის ბოლოსა და ივნისის დასაწყისში არნახული კრიზისი განვითარდა სპარსეთის ყურის ორ მონარქიას _ საუდის არაბეთსა და ყატარს შორის. კადაფის აჩრდილი სპარსეთის ყურეში საუდიტებმა შეძლეს ანტიყატარულ კამპანიაში...