მთავარი საზოგადოება გადაგვარება

გადაგვარება

1093
გააზიარეთ
გადაგვარება

სიტყვა გადაგვარება ფრიად საგულისხმო ქართული სიტყვაა და წარმოებულია გვარისგან. გვარი კი ქართულ მეტყველებაში შთამომავლობას ნიშნავს და პატივისცემასაც იმსახურებს.

გადაგვარება ღირსების დაკარგვის გამოვლინებაა.

თუკი გულდასმით განვიხილავთ ე.წ. საზოგადოებების განვითარების ფორმაციებს, დავრწმუნდებით, რომ “პირველყოფილი თემური ფორმაცია” იყო მხოლოდ საზოგადოების განმავითარებელი, სხვები სატანისტურია და გადაგვარებული.

“პირველყოფილმა თემურმა ფორმაციამ” მას შემდეგ დაკარგა თავისი ღირსება, როცა თემის თავკაცების შეცვლა მათივე გვარიდან მომდინარე შთამომავლობით დაიწყეს, რასაც მოჰყვა მონათმფლობელური, ფეოდალური და კაპიტალისტური ფორმაციები. მათ შორის კაპიტალიზმი უკიდურესად გადაგვარებულია. უარყოფს უფალს, აღმერთებს ფულს და კაცობრიობას აპოკალიფსისთვის ამზადებს. პარლამენტი, პრეზიდენტი, პარტიები და ე.წ. არასამთავრობო ორგანიზაციები კაპიტალიზმის პირმშოები არიან და ემსახურებიან მას. ცდილობენ, ხალხი ბრბოდ (მასად) გადააქციონ, რათა ერთსულოვნება არ ჩამოუყალიბდეს და ბრძოლისუნარიანობა დაუქვეითდეს.

თემის სათათბიროს (საბჭოს) წევრები მასში შემავალი უბნების ღირსეული წარმომადგენლები იყვნენ. მათ შორის ყველაზე მეტად ღირსებით გამორჩეულს თემის თავკაცობას ავალებდნენ სათათბიროს წევრები და საიმედო თანადგომის პირობასაც აძლევდნენ. თემური მმართველობა საფიხვნოს სახელწოდებით კავკასიის მთიან ზონაში მეოცე საუკუნის ოციან წლებშიც კი იყო შემორჩენილი.

ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით შექმნა სტალინმა სახელმწიფო მმართველობის საბჭოური სისტემა და დედამიწის ერთ მეექვსედზე დაამყარა იგი, საბჭოთა კავშირის სახელწოდებით.

სტალინმა ფაბრიკა-ქარხნები და სასოფლო-სამეურნეო საწარმოები ქვეყნისა და ხალხის საკუთრებაში მოაქცია, მოხდა მშრომელთა სრულყოფილად დასაქმება, დაწესდა უფასო სწავლა-განათლების მიღება და სამედიცინო მომსახურება.

საბჭოთა კანონები ეფუძნებოდა უფლის მცნებებს!

ოქტომბრის რევოლუციის მიზანი რუსეთში მონარქიის დამხობა და კაპიტალიზმის დამკვიდრება იყო. რევოლუციის ყველაზე აქტიურმა ორგანიზატორმა, სიონისტ-მასონისტმა ლევ ტორცკიმ შეძლო ინტელიგენციის სოლიდური ნაწილის გადაბირება. დაამხეს მონარქია, დაიწყეს კაპიტალიზმის დამკვიდრებისთვის მოქმედება, დაანგრიეს მართლმადიდებლური ტაძრები და სალოცავები, დახვრიტეს და გადაასახლეს მართლმადიდებელი სასულიერო პირები, არ დაინდეს ინტელიგენციის წარმომადგენლები, რომლებიც არ მიესალმენ ტროცკისტულ იდეებს.

მაგრამ სტალინმა, უფლის ნებითა და შემწეობით, შეძლო სიონისტთა შემოტევების შეჩერება, საჭირო გახდა ტროცკის მხარდამჭერთა რეპრესიები.

დღეს კაპიტალისტთა სათარეშოდ გადაქცეული საქართველოს .. ინტელიგენცია ცდილობს, ტროცკისტული რეპრესიებიც კი სტალინს მიაწეროს.

დიდმა სამამულო ომმა სტალინს შესაძლებლობა არ მისცა კომუნისტური პარტიის გაუქმებისა (თუმცა საგრძნობლად შეამცირა მისი როლი), ასევე შეაფერხა საბჭოური მმართველობის სრულყოფილებისკენ მსვლელობა.

ომში გამარჯვების შემდეგ საბჭოთა კავშირმა თვალსაჩინო წარმატებებს მიაღწია, რამაც საგონებელში ჩააგდო სიონისტური დასავლეთი.

თვით დასავლეთის ლიდერებმაც კი აღიარეს საბჭოთა კავშირის წარმატებები და “სტალინის უნიკალურობა”.

მაგრამ 1953 წლიდან, სტალინის მოულოდნელი და საეჭვო ვითარებაში გარდაცვალების შემდეგ, კომუნისტურმა პარტიამ, რომლის რიგებში შემორჩენილი იყო ტროცკისტული ნარჩენები, ძალაუფლებები თითქმის წაართვა საბჭოებს და შეაჩერა ქვეყნის ზნეობრივეკონომიკური სრულყოფილებისკენ მსვლელობა. ოთხმოციანი წლების ბოლოს მოხდა საბჭოთა კავშირის დაშლადანაწევრება კაპიტალისტების სასარგებლოდ.

სიონისტებმა იციან, რომ რუსეთის სახელმწიფოდ ჩამოყალიბება უკრაინის დამსახურებაა, საქართველომ კი შექმნა მძლავრი ანტისიონისტური საბჭოთა კავშირი.

ამიტომ დაუპირისპირეს რუსეთს უკრაინა და საქართველო, რამაც გამოიწვია ორივე ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში ეკონომიკური სიდუხჭირე და მოსახლეობის სხვა ქვეყნებში გადინება.

აი, სადამდე მიგვიყვანა გადაგვარებამ!

ისმაილ ახალაძე,

სამტრედია

გააზიარეთ

დატოვეთ კომენტარი

Please enter your comment!
Please enter your name here